Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/China CN/Shandong Province :

ZSJN Jinan / Yaoqiang ( Jinan | China )
ZSQD Qingdao / Liuting ( Qingdao | China )
ZSWH Weihai/Dashuipo ( Weihai | China )
ZSYT Yantai / Penglai ( Yantai | China )
ZSLY Shubuling Airport ( Linyi | China )