logo
Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/Hong Kong HK/(unassigned) :

VHHH Hong Kong / International ( Hong Kong | Hong Kong )
VHSS Sheung Wan / Sky Shuttle Heliport ( Hong Kong | Hong Kong )