logo
Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/China CN/Fujian Province :

ZSAM Xiamen/Gaoqi ( Xiamen | China )
ZSFZ Fuzhou/Changle ( Changle City | China )
ZSQZ Quanzhou/Jinjiang ( Jinjiang | China )
ZSWY Wuyishan / Nanping ( Wuyishan | China )
Z149 Fuzhou Air Base (CN-0149) ( Fuzhou | China )
Z152 Huian Air Base (CN-0152) ( Quanzhou | China )
ZSLD Liancheng Guanzhishan ( Longyan | China )
ZSLT Longtian/Lung-T'ien Air Base (CN-0158) ( Fuzhou | China )
Z183 Chang-Chou AB (CN-0183/0374) ( Zhangzhou | China )
ZXIAPU Xiapu / Shuimen AB ( Ningde | China )
ZSSM Sanming Shaxian ( Sanming | China )