Search for airport 
Drag & zoom map & click on airport
Results for Countries/China CN/Zhejiang Province :

ZSHC Hangzhou / Xiaoshan ( Hangzhou | China )
ZSNB Ningbo / Lishe ( Ningbo | China )
ZSZS Zhoushan Airport ( Zhoushan | China )
ZSWZ Wenzhou/Longwan ( Wenzhou | China )
ZSYW Yiwu ( Yiwu | China )